ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρχική / Κεφάλαιο II
Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο ΙΙ / Αρχή 5 Le marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 suite à la pandémie de Covid-19 και aux mesures prises pour inndiguer la contagion. Les travailleurs occupant des emplois instables, mal...

Μισθοί

Μισθοί

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο II / Αρχή 6 Η διασφάλιση ότι η ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση είναι δικαίωμα και ότι η ισότητα είναι προσβάσιμη για όλους τους εκπαιδευόμενους και τους εργαζόμενους είναι ζωτικής σημασίας. 52 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη είναι χαμηλών προσόντων και αρκετές χώρες...

Ilquilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Ilquilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο II / Αρχή 9Au niveau européen, les partenaires sociaux exploitent la marge que leur fournit le Traité concernant le dialogue social en incluant la négociation d'accords autonomes européens dans leurs programs de travail. Toutefois,...