ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Home / Κεφάλαιο II
Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Αρχική σελίδα / Chapitre II / Αρχή 5Le marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 σουίτα à la pandémie de Covid-19 et aux mesures prises pour endiguer la contagion. Les travailleurs επιβατών des emplois instables, mal ...

Μισθοί

Μισθοί

Αρχική / Chapitre II / Αρχή 6 Η διασφάλιση της ποιότητας και της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης να είναι ένα δικαίωμα και ισότητα προσιτή σε όλους τους μαθητές και τους εργαζόμενους είναι ζωτικής σημασίας. 52 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη είναι χαμηλής ειδίκευσης και πολλές χώρες ...

Ilquilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Ilquilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Αρχική Σελίδα / Chapitre II / Αρχή 9Au niveau européen, les partenaires sociaux εκμεταλλευόμενοι la marge que leur fournit le Traité σχετικά με τον διάλογο κοινωνική επάρκεια la neggociation d'accords autonomes européens dans leurs προγράμματα de travail Toutefois, ...