Home / Kapitel II / Balance mellem arbejde og fritid

Princip 9

Balance mellem arbejde og fritid

Som en del af den større kamp mod kønsbaseret forskelsbehandling er balance mellem arbejde og privatliv en af ​​århundredets udfordringer. Mens kvindernes stilling på arbejdsmarkedet forværres, vender populistiske kræfter blinde øje for de vanskeligheder, kvinder står over for på arbejdsmarkedet og i samfundet. Innovative løsninger inden for og uden ansættelsesforholdet kan støtte husstande og øge lige muligheder blandt de arbejdende medlemmer af en familie. SDG-overvågning er særlig effektiv til at identificere disse kønsbaserede ulemper.

Det er vigtigt at overvåge gennemførelse af direktivet om balance mellem arbejde og privatliv, give vejledning til arbejdsmarkedets parter og tilskynde til tværfaglige aftaler, der reducerer den tid, det tager at gennemføre direktivet. Det "ETUC Toolkit om implementering og gennemførelse af direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv”- retningslinjer for ETUC-tilknyttede virksomheder - kunne være nyttige i denne fase.

Oplevelsen af ​​Covid19-pandemien bør tilskynde investering i offentlig pleje og sociale tjenester for at give kvinder mulighed for at tage mere aktiv del på arbejdsmarkedet. Derudover bør arbejdsmarkedets parter overvåge, at nationale lovgivninger forudser fleksible arbejdsordninger og bør bemyndiges til at forhandle for at sikre, at disse gennemføres uden nogen skadelig konsekvens for kvinders karriere eller lønniveau.

EU-semesteret kunne undersøge EU-praksis, der finansierer instrumenter til balance mellem arbejde og privatliv (f.eks. Offentlige midler og kollektive forhandlinger) for at udløse konvergens opad. Dette princip vil være forbundet med innovation inden for arbejdslovgivning såsom arbejdstidssuverænitet, børnepasningsgarantier og retfærdige overgange mod åbne og fuldtids arbejdskontrakter.

Foranstaltninger, der sigter mod at fastsætte et minimumsniveau for rettigheder i EU, lige vilkår i det indre marked

  1. Overvåg tidlig implementering af direktivet om balance mellem arbejde og privatliv, herunder fokus på orløn.
  2. Udvikling af ETUC-paneuropæisk ramme til overvågning af virkningen af ​​kollektive aftaler på balance mellem arbejde og privatliv på alle niveauer.
  3. Vurdere tilstrækkeligheden og effektiviteten af ​​barselsdirektivet.

Foranstaltninger, der sigter mod at skabe konvergens opad i leve- og arbejdsvilkår

  1. Udveksling af EU-praksis til finansiering af instrumenter i balance mellem arbejde og privatliv (offentlige midler og kollektive forhandlinger)
  2. EU-semesteret bør overvåge: i) kvindelig deltagelse på arbejdsmarkedet og give en opdeling af fuldtids- / deltidsbeskæftigelse (ii) kvinder og mænd, der ikke er i arbejde på grund af plejeansvar.
  3. At udvikle og overvåge forbindelser mellem offentlige investeringer i uddannelse, aktiveringspolitikker og -tjenester og kvinders beskæftigelse bruge ligestillingsindekset.
  4. Støtte og opmuntre arbejdsmarkedets parter til at forhandle / indgå aftaler, der implementerer WLB-direktivet. Udvikle værktøjer og uddannelse til kollektiv overenskomst om foranstaltninger relateret til balance mellem arbejde og privatliv.