Home / Kapitel III / Social beskyttelse

Princip 12

Social beskyttelse

Konsekvensanalysen af ​​forslaget til a Anbefaling om adgang til social beskyttelse beskriver passende udfordringerne bag princippet 12. ETUC gjorde opmærksom på social beskyttelse i EU-semesteret 2019 og fremlagde bevis for den forudindtagede tilgang i EU, der tager bæredygtighed i nationale systemer som det vigtigste og ofte eneste politiske mål for landespecifikke anbefalinger.

Om fire år bør en konsekvensanalyse drage konklusioner om, hvorvidt en henstilling er det rette redskab til at nå dette mål, eller om et direktiv ville være mere passende.

Adgang til social beskyttelse er stærkt korreleret med kvaliteten i beskæftigelsen. Derfor skal dette princip være i overensstemmelse med princip 5. Med hensyn til social beskyttelse bør følgende punkter overvåges:

 • dækning og tilstrækkelighed af sociale beskyttelsesydelser, uanset ansættelsesform;
 • garanti for effektiv minimumsbeskyttelse for alle;
 • balance mellem kompromis mellem funktionerne i beskæftigelsesfleksibilitet og adgang, varighed og niveauet for sociale beskyttelsesfordele
 • arbejdsstyrkens beskæftigelsesniveauer
 • fastsætte passende fordele (især for pensioner);
 • forbedre adgangen til uddannelse for arbejdstagere;
 • effektive balance mellem arbejdsliv og privatliv;
 • sikre adgang til sundhedspleje og forebygge kvæstelser på arbejdspladsen.
 • huller på grund af professionel karriere i tilfælde af lange arbejdsløshedsperioder, især huller, der er kønsbaserede eller aldersbaserede eller stammer fra usikre ansættelsesformer.

Andet elementer kan undersøges gennem social dialog, såsom fremtidens arbejde, herunder beskyttelse mod uretfærdige afskedigelser, retten til fuldtidsbeskæftigelse og arbejdstidssuverænitet.

Foranstaltninger, der sigter mod at fastsætte et minimumsniveau for rettigheder i EU, lige vilkår i det indre marked

 1. Implementering af henstillingen om adgang til social beskyttelse. Prioriteter: udvidelse af formel (obligatorisk) og effektiv dækning, effektivitet og tilstrækkelighed til fordel for arbejdstagere og selvstændige arbejdstagere.

Foranstaltninger, der sigter mod at skabe konvergens opad i leve- og arbejdsvilkår

 1. Resultattavle for social beskyttelse - Opadgående konvergens med mål som en del af kvalitetsjobprogrammet.