GENNEMFØRELSE AF DEN EUROPÆISKE SØLLE FOR SOCIALE RETTIGHEDER: FORSLAG TIL ETUC

Kapitel I

LIGE MULIGHEDER OG ADGANG TIL ARBEJDSMARKEDET

Kapitel II

FAIR ARBEJDSBETINGELSER

Kapitel III

SOCIAL BESKYTTELSE OG INKLUSION

Handlingsplanen til gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder ("EPSR") bør tjene som et redskab for medlemsstaterne til at tackle de velkendte udfordringer, som Europa står over for (f.eks. Digitalisering, grøn overgang, migration og demografiske ændringer). Det giver vejledning og foreslår også fælles lovgivning, der skal vedtages baseret på fælles mål inden for rammerne af styrket samarbejde, koordinering og solidaritet. Dette er endnu mere nødvendigt nu, da vi står over for de negative virkninger af COVID-19-pandemien på sundhed, beskæftigelse, sociale og økonomiske aspekter.

En “retfærdig og retfærdig overgang” ville give os mulighed for at kombinere miljø- og sundhedsbeskyttelse med social retfærdighed og kvalitetsbeskæftigelse på fuld tid.  Dette starter med bevarelsen af ​​beskæftigelsen. For at støtte forandringen (digital og grøn) og til at tilpasse sig i en krisetid skal arbejdstagere forsikres om, at de fortsat vil have et stabilt job eller en indkomst, der er tilstrækkelig til at bevare en god levestandard for dem og deres familier.