Home / Kapitel III / Aldersindkomst og pensioner

Princip 15

Aldersindkomst og pensioner

En aldrende befolknings behov skal forstås bedre, og der findes løsninger, der kan sikre ældre hjælp, passende pensioner, god sundhed og social pleje og sikkerhedsnet. Omfattende sociale beskyttelsessystemer kan ikke bygges gennem lovgivning alene. De har brug for økonomiske ressourcer og en forpligtelse fra medlemsstaterne til at stille de nødvendige midler til rådighed for at komme videre i gennemførelsen af ​​EPSR. Inden for denne sammenhæng er EU's rolle afgørende for at sikre, at folk når deres professionelle karriere ved godt helbred og med tilstrækkelige ressourcer - primært garanteret af stærke lovbestemte pensionssystemer - til at nyde en værdig pensionering. Arbejdstagere, der er ansat i vanskelige aktiviteter, har brug for særlige regler inden for det brede område af pensionsordninger for at sikre et godt helbred i pension og tilstrækkelig indkomst i pensionsalderen.

I EU-semesteret behandles pensioner stadig som rent skattemæssige bæredygtighedsproblemer snarere end sociale krav knyttet til demografiske udfordringer. Dækning, kvalitet og adgang har lidt som følge af nedskæringer i de offentlige udgifter, afvikling af kollektiv risikodeling og markedsføring ofte foreskrevet af landespecifikke henstillinger (CSR'er).

Tilstrækkeligheden af ​​sociale sikringsfordele skal sikres ved lovbestemte offentlige og kollektive systemer for alle arbejdstagere og selvstændige. Finanspolitiske mål bør være forenelige med anstændige levevilkår for ældre. Rådets henstilling om adgang til social beskyttelse bør støttes og implementeres. Fremskridt bør overvåges for arbejdstagere og selvstændige. Der bør indføres et sæt indikatorer inden for rammerne af et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne for at finde alternativer til at hæve pensionsalderen og gøre langvarig karriere brugbar. Der bør gøres en indsats for at skabe flere og bedre arbejdspladser i alle aldre, styrke pensioner under den første søjle, sikre universel dækning og tilstrækkelighed i alle medlemsstater og støtte koordinering på europæisk og nationalt plan for udvikling af erhvervspensioner baseret på kollektive aftaler og som et frivilligt supplement til et stærkere offentligt pensionssystem.

Foranstaltninger, der sigter mod at fastsætte et minimumsniveau for rettigheder i EU, lige vilkår i det indre marked

  1. Implementering af henstillingen om adgang til social beskyttelse

Foranstaltninger, der sigter mod at skabe konvergens opad i leve- og arbejdsvilkår

  1. Indføre en "tilstrækkelighed" -indikator, der fastlægger mellemfristede budgetmål for medlemsstaterne og overvåger ældres livskvalitet.
  2. Forbindelse af finanspolitisk bæredygtighed og tilstrækkelighed af pensioner med arbejdsmarkedets præstationer, beskæftigelsesafhængighedsforhold, arbejdskvalitet og aflønning, retfærdighed i bidragspligt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, kønsløn og pensionsforskel
  3. Overvågning af beviser vedrørende demografiske, migrations- og pensioneringstendenser for forskellige kategorier af arbejdstagere, herunder dem, der udfører vanskelige job.
  4. Handlingsprogram mod fattigdom som i princip 11.