Home / Kapitel II / Oplysninger om ansættelsesforhold og beskyttelse i tilfælde af afskedigelser

Princip 7

Oplysninger om ansættelsesforhold og beskyttelse i tilfælde af afskedigelser

Det europæiske semester har fremmet reformer, der lindrer eller reducerer beskyttelsen af ​​arbejdstagerne samt lovene om individuelle afskedigelser på nationalt plan (for eksempel at begrænse fratrædelsesgodtgørelser i tilfælde af uretfærdig afskedigelse eller eliminere en genindsættelse af en arbejdstager i hans / hendes job i tilfælde af ulovlig afskedigelse osv.). Der er en positiv sammenhæng mellem disse reformer og nedsat adgang til kollektive forhandlinger.

Konsekvensanalysen af ​​forslaget til en TPWCD giver bevis for alle større udfordringer i forbindelse med dette princip.

Som nævnt ovenfor Covid-19-pandemien har vist endnu mere, at nye former for arbejde skal dækkes lovligt, så arbejdstagerne har adgang til den beskyttelse, de har brug for, og at platformarbejdere anerkendes som arbejdere. Nogle foranstaltninger er allerede en del af denne handlingsplan, såsom det annoncerede juridiske instrument om mindsteløn og kollektive forhandlinger, adgang til social beskyttelse, mindskelse af lønforskelle mellem kønnene eller gennemførelse af Anbefaling om adgang til social beskyttelse. Derudover har Europa-Kommissionen annonceret en kommende forordning om ikke-standardarbejdere og arbejdstagere i platformvirksomheder.

Teknologiske, grønne og demografiske overgange ændrer EU's produktive struktur, men arbejdstagere er sjældent beskyttet mod de negative virkninger, som disse ændringer kan have på deres individuelle positioner. De fleste medlemsstater registrerer ikke fremskridt; der er behov for mere effektive foranstaltninger, der sikrer mere retfærdige overgange for at styrke de kollektive og individuelle rettigheder for arbejdstagere, der er involveret i teknologiske eller grønne overgange. Disse kunne omfatte:

  • retten til at modtage erhvervsuddannelse eller validering af færdigheder for arbejdstagere i beskæftigelse;
  • retten til at modtage en ALMP-pakke under professionelle overgange;
  • an forpligtelse for arbejdsgiveren til at forhandle overgangsplaner for at foregribe ændringer og definere strategier, der beskytter beskæftigelsesniveauer og begrænser eksternaliteter og negative virkninger på forsyningskæden.
  • fagforeningers ret til at blive informeret og hørt i tilfælde af beslutninger, der vedrører mere end 5 personer i et eller flere lande, samt forpligtelsen til at indlede forhandlinger med repræsentative fagforeninger i tilfælde af beslutninger i forbindelse med teknologiske eller miljømæssige overgange, påvirker mere end 5 personers arbejdsstilling.
  • SMV-overgangsplaner på lokalt niveau, der dækker et område eller en gruppe af virksomheder.

Foranstaltninger, der sigter mod at fastsætte et minimumsniveau for rettigheder i EU, lige vilkår i det indre marked

  1. At sikre en tidlig og effektiv implementering af direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår (inklusive støtte til ETUC-medlemmer)
  2. Styrk kollektive og individuelle rettigheder for arbejdstagere, der er involveret i teknologiske eller grønne overgange.
  3. Ratifikation af ILO-konventionen om ophør af beskæftigelse, 1982 (nr. 158) + accept af ESC-artikler om beskyttelse mod uretfærdig afskedigelse og om skriftlig information fra alle medlemsstater
  4. Beslutning nr. 573/2014 / EU om forstærket samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (PES), som officielt vil blive ændret ved en rådsafgørelse i begyndelsen af ​​2021.

Foranstaltninger, der sigter mod at skabe konvergens opad i leve- og arbejdsvilkår

  1. Vurdering af nationale og EU-regler på baggrund af nye former for arbejde og forberedelse til arbejdets fremtid, som i princip 5.