Domů / Kapitola III / Sociální ochrana

Zásada 12

Sociální ochrana

Posouzení dopadů návrhu a Doporučení o přístupu k sociální ochraně výstižně popisuje výzvy, které stojí za zásadou 12. EOK se v semestru EU 2019 vyjádřila jako důvod pro sociální ochranu a poskytla důkazy o neobjektivním přístupu EU, který bere udržitelnost vnitrostátních systémů jako hlavní a často jediný cíl politiky specifické pro danou zemi doporučení.

Za čtyři roky by mělo posouzení dopadů vyvodit závěry o tom, zda je doporučení vhodným nástrojem k dosažení tohoto cíle, nebo zda by byla vhodnější směrnice.

Přístup k sociální ochraně silně souvisí s kvalitou zaměstnání. Proto bude tato zásada muset být v souladu se zásadou 5. Pokud jde o sociální ochranu, měly by být sledovány následující položky:

 • pokrytí a přiměřenost dávek sociální ochrany bez ohledu na formu zaměstnání;
 • záruka efektivní minimální ochrana pro všechny;
 • vyvážený kompromis mezi prvky flexibility zaměstnání a přístupem, dobou trvání a úrovní dávek sociální ochrany;
 • úrovně zaměstnanosti pracovní síly;
 • stanovit přiměřené dávky (zejména pro důchody));
 • zlepšit přístup pracovníků ke vzdělávání;
 • efektivní nástroje pro vyvážení pracovního a osobního života;
 • zajistit přístup ke zdravotní péči a předcházet úrazům při práci.
 • mezery v profesní kariéře v případě dlouhodobé nezaměstnanosti, zejména mezery založené na pohlaví nebo věku, nebo vyplývající z nejistých forem zaměstnání.

Ostatní prvky lze zkoumat prostřednictvím sociálního dialogu, jako je budoucnost práce, včetně ochrany před nespravedlivým propouštěním, práva na zaměstnání na plný úvazek a suverenity pracovní doby.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

 1. Provádění doporučení o přístupu k sociální ochraně. Priority: rozšíření formálního (povinného) a účinného pokrytí, účinnosti a přiměřenosti dávek zaměstnaným a samostatně výdělečně činným osobám.

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

 1. Srovnávací přehled sociální ochrany - konvergence směrem vzhůru s cíli v rámci programu Quality Jobs.