Domů / Kapitola III Příjem a důchody ve stáří

Zásada 15

Příjem ve stáří a důchody

Je třeba lépe porozumět potřebám stárnoucí populace a nalézt řešení k zajištění pomoci starším lidem, přiměřených důchodů, dobré zdravotní a sociální péče a záchranných sítí. Komplexní systémy sociální ochrany nelze vybudovat pouze prostřednictvím právních předpisů. Potřebují finanční zdroje a závazek členských států, aby poskytly nezbytné finanční prostředky pro další postup při provádění EPSR. V této souvislosti je role EU zásadní pro zajištění toho, aby lidé skončili svou profesionální kariéru v dobrém zdravotním stavu a s dostatečnými zdroji - zaručenými především silnými zákonnými důchodovými systémy - pro důstojný odchod do důchodu. Pracovníci zaměstnaní v náročných činnostech potřebují zvláštní pravidla v široké oblasti důchodových systémů, aby zajistili dobré zdraví v důchodu a přiměřený příjem v důchodovém věku.

V semestru EU se s důchody stále zachází spíše jako s čistě fiskální udržitelností než se sociálními požadavky spojenými s demografickými výzvami. Pokrytí, kvalita a přístup utrpěly v důsledku snížení veřejných výdajů, demontáže společného sdílení rizik a uvedení na trh často předepsáno doporučeními pro jednotlivé země.

Přiměřenost dávek sociální ochrany musí být zajištěna zákonnými veřejnými a kolektivními systémy pro všechny pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné. Fiskální cíle by měly být slučitelné s důstojnými životními podmínkami pro starší lidi. Je třeba podporovat a provádět doporučení Rady o přístupu k sociální ochraně. Pokrok by měl být sledován u pracovníků a osob samostatně výdělečně činných. V rámci užší spolupráce mezi členskými státy by měl být zaveden soubor ukazatelů, které by hledaly alternativy ke zvyšování věku odchodu do důchodu a umožňovaly prodloužení povolání. Je třeba usilovat o vytváření více a lepších pracovních míst pro všechny věkové kategorie, posílení důchodů prvního pilíře, zajištění univerzálního pokrytí a přiměřenosti ve všech členských státech a podpory koordinace rozvoje evropských zaměstnaneckých důchodů na základě kolektivních smluv a jako dobrovolný doplněk silnějšího veřejného důchodového systému.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Provádění doporučení o přístupu k sociální ochraně

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Zavést ukazatel „přiměřenosti“, který stanoví střednědobé rozpočtové cíle pro členské státy a sledování kvality života lidí ve stáří.
  2. Propojení fiskální udržitelnosti a přiměřenosti důchodů s výkonností trhu práce, poměrem závislostí na zaměstnanosti, kvalitou práce a odměňováním, spravedlivostí příspěvkových povinností mezi zaměstnavateli a pracovníky, platem žen a mužů a rozdílem v důchodech.
  3. Monitorování důkazů týkajících se demografických, migračních a důchodových trendů u různých kategorií pracovníků, včetně těch, kteří vykonávají náročné práce.
  4. Akční program boje proti chudobě jako v zásadě 11.