Domů / Kapitola III Péče o děti a podpora dětí

Zásada 11

Péče o děti a podpora dětí

Většina členských států měla v EU 2020 a EU nedostatečné výsledky Cíle z Barcelony. Veřejné investice v této oblasti klesají místo rostou. Chudoba mezi dětmi a příležitosti pro děti silně závisí na příjmu a společenském majetku domácnosti, ve které vyrůstají. Je také důležité zajistit přístup k vysoce kvalitní a přístupné péči o děti spolu s přístupem ke kvalitnímu vzdělání, zařízením pro volný čas a zdravotní péči v umožnit dětem plně rozvinout jejich osobnost a talent a také pracovníkům, zejména ženám, aby se mohli plně účastnit trhu práce a dlouhodobě zvyšovat rovnost ve společnosti.

Záruka na dítě by se měla vztahovat na všechny děti bez výjimky a měla by zahrnovat volný přístup ke vzdělání, péči o děti, volnému času ke vzdělání, zdravotní péči, bydlení a výživě vysoké kvality. EU by měla posílit univerzálnost - a kvalitu - veřejných služeb, z nichž mají prospěch i zranitelné děti a jejich rodiny. Záruka na dítě by měla být cestou k dosažení plného uplatňování Úmluvy OSN o právech dítěte, přičemž klíčovou zásadou je univerzálnost. Barcelonské cíle by měly být aktualizovány a podporovány.

Pokud jde o zařízení péče o děti, musí být přístupná (geograficky i pro děti se zdravotním postižením), cenově dostupná a vysoce kvalitní.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Univerzální záruka EU pro všechny děti v zájmu boje proti dětské chudobě a podpory sociálního začlenění.
  2. Seminář evropských sociálních partnerů o ustanoveních o péči o děti v EU v rámci jejich samostatného pracovního programu na období 2019–2021

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Akční plán boje proti chudobě se zvláštním zaměřením na: i) zajištění přístupných, bezplatných a kvalitních veřejných služeb, včetně sociálních služeb a zařízení péče o děti; ii) přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny děti; (iii) Řešení chudoby domácností
  2. Splnit požadavky sociálních partnerů na veřejné investice do zařízení péče o děti a potenciál kolektivního vyjednávání ke splnění konkrétních potřeb pracujících rodičů.